Pasterizace a sterilizace

Pasterizační a sterilizační techniky pro pěstování hub jsou důležitou součástí celého procesu. Technologie pasterizace a sterilizace, umožňují čištění růstového substrátu a likvidaci části nebo všech nežádoucích organismů. Když pracujeme s houbami, setkáváme se s mnoha organismy, které jsou pouhým okem neviditelné. Dřevo, papír, sláma a všechna další pěstební média přirozeně obsahují bakterie, spory a někdy i hmyz. Cílem je poskytnout náskok do svého pěstování hub ve srovnání s jinými mikroorganismy. Tyto techniky také umožňují rehydrataci substrátu, což je zásadní pro budoucnost kultury.

Technika "pseudopasterizace" pro pěstování hub

Jako taková je "pseudopasterizace" zjednodušenou a neúplnou formou pasterizace, přičemž doba ohřevu substrátu je minimalizována.

Pseudopasterizace horkou vodou

Nalévání horké vody z konvice na její substrát je pseudopasterizace. Teplo odstraní některé mikroorganismy, ale doba působení teploty je příliš krátká na to, aby byla stejně účinná jako pasterizace. Pokud zvolíte tuto techniku, před ponořením do horké vody vyčistěte kultivační nádobu alkoholem a nechte substrát ve vodě 24 hodin hydratovat.

Technika pasterizace pro pěstování hub

Pasterizaci lze v kontextu pěstování hub považovat za pseudosterilizační techniku. Je to však dostatečný prostředek k zajištění dobrého zdraví kultury z podhoubí, které je připraveno rychle dobýt životní prostředí a může tedy snáze překonat jakékoli kontaminanty, které mohly vzdorovat. Nehodí se však pro pěstování z výtrusnice.

Před jakoukoli tepelnou pasterizací nechte substrát nasáknout vodou po dobu 24 až 48 hodin!  To pomáhá dostat ze „spánku“ spory a bakterie, které se na něm nacházejí. Tím, že mikroorganismy vyjdou z dormance a vyklíčí, jsou mnohem citlivější na pasterizaci, což zefektivňuje toto ošetření.

Pasterizace horkou vodou:

Substrát se ponoří do vody o teplotě 75 až 80 °C na dobu 1 až 2 hodin v závislosti na objemu, který má být pasterizován. Před nanesením substrátu je třeba nejprve zvýšit teplotu na cca 82 °C. Teplota se zvýší nad 80 °C, protože zavedení chladnějšího substrátu snižuje teplotu vody.

Parní pasterizace

Ohřívá se nádoba s vodním základem asi dvaceti centimetrů, což umožňuje vytvářet páru jejím ohřevem. Nádoba by měla mít víko s otvorem, aby mohla unikat pára. Podklad musí být vystaven běžnému atmosférickému tlaku, po dobu 10 až 14 hodin, vždy v závislosti na objemu podkladu.

Solární pasterizace

K této technice používáme solární parabolu se substrátem uprostřed, případně se solárním trackerem, který umožňuje pokračovat ve slunečním úhlu a mít vždy k dispozici maximum energie pro ohřev substrátu. Pasterizaci lze provést vodou nebo párou, pokud máte dostatek slunečního svitu. 

U těchto tří technik dbejte na to, aby teplota substrátu před zavedením podhoubí klesla pod 38 °C, což by se mohlo přílišným teplem změnit.


STUDENÁ PASTERIZACE

Pasterizace vápnem

Do vlažné vody přidejte hydratované vápno v množství 2-4 gramy/litr (podle druhu substrátu). To způsobí změnu pH, která se stane zásaditou. Substrát musí být ponořen do toho média obvykle po dobu 24 hodin. Pokud je na výstupu ph větší než 9, bude nutné substrát znovu okyselit. 
Toto základní médium je nepříznivé pro většinu bakterií a spor. Upřednostňuje však půdu pro rozvoj mycelia. Jak postupuje v substrátu, mycelium obnoví rovnováhu média enzymy s kyselým pH. Nový pH pufr růstového média zůstane aktivní po dobu 5-10 dnů. Pokud použijete tuto techniku, postarejte se o rychlý rozvoj mycelia, zejména rychlým zavedením po pasterizaci a přizpůsobenou inkubační teplotou.

Pasterizace peroxidem vodíku

Tato sloučenina působí jako biocid pro mnoho mikroorganismů. Můžete použít vlažnou vodu. Do vody se přidá peroxid vodíku, aby se dosáhlo konečného zředění roztoku na cca 0,3-0,5 % peroxidu. Substrát ponoříme po dobu min. 12 hodin.

POUŽÍVÁM U SUBSTRÁTU (Z MIXU PILINOVÝCH PELET S PŘÍDAVKEM OTRUB A DALŠÍCH ŽIVIN), VLASTNÍ UPRAVENOU KOMBI PASTER.TECHNIKU, VÁPNO S MIN. PEROXIDU PO DOBU 24 HODIN (viz foto). NA 1000 GRAMŮ TÉTO SUŠINY POUŽIVÁM CCA 1500 ML VODY.


Pasterizace odstraněním kyslíku (Anaerobní pasterizace)

To zahrnuje ponoření substrátu do vody po dobu nejméně 10 dnů, aby se zabily mikroorganismy tím, že je zbavíme kyslíku. Hlíva ústřičná tento proces oceňuje zejména proto, že část materiálu je fermentována. Sacharidy se mění na kyselinu, což činí inkubaci tohoto druhu pro tento substrát obzvláště rychlou.

Tyndalizace

Tyndalizace je proces pocházející z devatenáctého století pro sterilizaci látek, obvykle potravin, pojmenovaných po svém vynálezci Johnu Tyndallovi , které lze použít k zabíjení tepelně odolných endospor. Tyndalizace v podstatě spočívá v zahřátí látky na bod varu (nebo jen trochu pod bod varu) a v jejím udržování po dobu 15 minut, tři dny po sobě. Po každém zahřátí doba odpočinku umožní sporám, které přežily, vyklíčit do bakteriálních buněk; tyto buňky budou usmrceny zahříváním následujícího dne. Během období klidu je látka, která se sterilizuje, uchovávána ve vlhkém prostředí při teplé pokojové teplotě, což přispívá ke klíčení spor. Když je prostředí příznivé pro bakterie, napomáhá klíčení buněk ze spór a spory se z buněk v tomto prostředí netvoří.


Sterilizační technika pro pěstování hub

Nejvíce používaná technika. Pokud chcete pěstovat houby ze spór nebo na agarových plotnách, je tato metoda obzvláště vhodná. Používá se pro substráty doplněné dusíkem a další doplňky výživy pro houby. Přidání těchto prvků podporuje růst hub, ale také bakterií a jiných plísní, a proto je výhodou jejich eliminace.

Tato technika umožňuje odstranit všechny mikroorganismy přítomné v substrátu. Je časově rychlejší, tudíž energeticky dražší. To zahrnuje umístění substrátu do tlakového prostředí při 14,5 psi (= 1 bar) a následné zahřátí na 121 °C po dobu 45 minut až 2 hodin, v závislosti na objemu, který má být sterilizován. To lze provést pomocí tlakového hrnce nebo autoklávu. Voda se umístí na dno nádoby a poté se substrát zvedne na kovové místo. Pro uložení substrátu se používají různé autoklávovatelné inkubační vaky. 

Abychom uzavřeli výběr techniky pasterizace nebo sterilizace pro vaši houbovou kulturu, to vše závisí na třech věcech. Jaké materiály (tekuté, zrno, kolky) máte k dispozici? Jaký substrát (složení) použijete? Jaká je doba vývoje a druh houby, kterou budete pěstovat?