Filtry MICROBOX

Filtrační systém MICROBOX

Na rozdíl od konvenčních filtračních systémů v mikrovegetativních krabicích, které jsou založeny na povrchové filtraci (membrána), mikrofiltry Microbox zaručují rovnoměrné a efektivní výměny plynů bez vysychání atmosféry uvnitř samotného Microboxu a zabraňují tak i daleko lépe průniku mikroorganismů z vnějšího prostředí. Na obrázku porovnaní funkce filtrů Microbox (vlevo) a mebránových filtrů (vpravo). Filtry se skládají z náhodně uspořádaných vláken, jakési mikroorganismové pasti, podobně jako HEPA-filtr systém. Každý filtr se skládá z dvojité řady filtrů, tedy mikrokanálů naplněných hydrofobním filtračním materiálem. To umožňuje plynulou výměnu plynů bez dehydratace pod mikrofiltry, zatímco stále tvoří jedinečnou a pevnou bariéru proti mikroorganismům. Kapacita výměny (KV) plynů závisí na KV hodnotě odpovídajících typům použitých filtrů, kterou jsou základem Microboxů.

KV je objemový koeficient výměny plynů prostřednictvím difuze přes filtry. To představuje počet kompletní výměny plynu za časovou jednotku (jednotka: GE/den) v Microboxu. KV je závislá na typu filtru, délky filtru a objemu plynu v nádobách. Níže pro příklad KV hodnoty oválného Microboxu s kapacitou 540 ml a rozměrech 150x90x80 mm.

Měření výrobce byly získány pomocí prázdných Microboxů za standardních podmínek a proto nemusí mít tyto hodnoty přesnou vypovídající schopnost o skutečném chování subjektu za určitých růstových podmínek.

zb14aVolba filtru závisí na řadě parametrů, jako jsou:

Především typ a účel pěstování - in vitro (mikropropagace), semena rostlin, samotné rostlinky, pokusy s různým rostlinným materiálem, microgreens, klíčení semen, podhoubí nejrůznějších hub, hmyz, larvy, červi, žížaly atd. atp.

Různé odrůdy a typy rostlin nebo podhoubí - dokonce i různé odrůdy stejného druhu se mohou chovat odlišně.
Generační doba - tedy časový úsek potřebný pro růst rostlin nebo např. u klíčení semen.
Pěstební podmínky - velikost pěstební místnosti, cirkulace vzduchu, světelný režim a jeho intenzita. Velmi důležitá je samozřejmě teplota místnosti a výrobní, laboratorní nebo i domácí (hobby) podmínky.
Počet rostlin nebo objem podhoubí v Microboxu.
Vývojové fáze rostlin, mycélia nebo i hmyzu a larev.
Objem a složení substrátu v kultivační nádobě Microbox.

Zpravidla jsou L, XL a XXL filtry navrženy pro rostliny a podhoubí s delší dobou vývoje. Zelené XXL+ filtry jsou vhodné pro rostliny, které potřebují vysokou výměnu plynů nebo pro rostliny a pěstební materiál, který stráví v Microboxu poměrně málo času (např. klíčky). Průměrná hodnota zelených filtrů přes 80GE/den prezentuje kompletní hloubkovou výměnu plynů zhruba 3-4x za hodinu. Pro správný výběr filtrů je určitým vodítkem např. použití srovnávacích testů zákazníka.

Minimální péče o filtry zajišťují jejich optimální fungování: Nezakrývat filtrační zónu pokládáním jiných předmětů nebo lepením etiket. Vyhnout se stříkání filtru vodou nebo dokonce ponořovat nádoby pod vodu. Před opětovným použitím víčka očistěte filtr vlhkým hadříkem (ne namočit). Vhodný filtr a větrání zajistí ideální výměnu plynů s minimální dehydratací.

UPOZORNĚNÍ !

Správný výběr filtru je značně individuální záležitost a jak bylo uvedeno výše, řídí se mnoha parametry. Sám výrobce doporučuje nejprve vyzkoušet vhodnost typu filtru pro dané potřeby na malých vzorcích podle účelu, typu a druhu pěstování nebo podle srovnávacích testů. Výrobce ani distributoři v žádném případě neručí za škody na pěstebním materiálu, substrátu, živném roztoku atp., způsobené špatným výběrem filtru nebo zanedbáním minimální péče o filtry.