Peroxid vodíku

Peroxid vodíku je přirozeně se vyskytující sloučenina tvořená v buněčných strukturách rostlin a živočichů, v zemské atmosféře a ve všech vodách, které pokrývají zemi.

Vzniká i v horních vrstvách atmosféry, když voda a ozón kombinovaně produkují kyslík a peroxid vodíku. Chemická role peroxidu v mechanismu klimatu a srážek není ještě zcela jasně vysvětlena. Peroxid vodíku objevil francouzský chemik Louis-Jacques Thénard v roce 1818 reakcí kyseliny sírové s peroxidem barnatým a odpařením nadbytečné vody za sníženého tlaku podle rovnice BaO2 + H2SO4 → H2O2 + BaSO4  Peroxid vodíku je velmi významné oxidační činidlo. Oxidační činidlo je chemická sloučenina, která snadno přenáší atomy kyslíku. Vysoce koncentrovaná formule peroxidu vodíku jsou těkavé, nestálé, žíravé a vyloženě silné. Peroxid vodíku se používal i jako palivo pro rakety během II.světové války u raket V-2 a dodnes je používán u ruských nosných raket Sojuz. Proces koncentrované oxidace je schopen vytvořit dostatek energie k zvednutí kosmické lodě z odpalovací rampy na cestě do vesmíru.

Jednoduché, ale účinné, je použití peroxidu vodíku v koncentraci pro domácnost (3-5 procent podle objemu v destilované vodě). Roztok suchého peroxidu vodíku se po smíchání s vodou stane reaktivní a ztratí svou účinnost po přibližně pět hodin. Kapalné roztoky udrží svou stálou účinnost, pokud jsou správně skladovány. Obě suché a tekuté formy peroxidu vodíku nabízejí silný, efektivní, neinvazivní a ekologicky čistý dezinfekční prostředek.

Peroxid vodíku je produkován přirozeně v rostlinné biomase a hraje různorodou, ale mnohdy klíčovou roli v rostlinné říši. Je přítomen ve stopovém množství v dešti, vodě a sněhu. Málo se ví, že ve vyšších koncentracích je přítomen i v přírodních léčivých pramenech jako jsou poutní místa Lurdy nebo Fatima.

Peroxid vodíku byl poprvé použit i v restaurování slavných obrazů pro odstranění síry bez poškození barev, laků či plátna. Byl dlouho preferován v textilním průmyslu pro rozvlákňování, výrobu tkaniny a bělení, pro jeho schopnost bělení s minimálním poškozením struktury vláken. Stále více se prosazuje v papírenském průmyslu jako náhrada za ekologicky neudržitelný chlór. Peroxid vodíku je ekologicky čistá látka k čištění a bělení buničiny, čištění vody, hydroponických a vodních zahrad a dalších odvětvích, vč. potravinářského průmyslu. Skvělé info stránky o peroxiduStálé místo má v dezinfekci nemocnic, laboratoří, ale i lokalit znečištěných nebezpečnými sloučeninami, jako je antrax, viry a toxické bakterie. Peroxid vodíku v průměrné koncentraci 3-4% by určitě neměl chybět v žádné domácnosti, protože jeho použití je opravdu všestranné.

Použití peroxidu v zemědělství je populární především na druhé straně Atlantiku. Známým propagátorem byl Bill Monre (zemřel v lednu 2014 ve věku 90 let). Jeho zajímavý přístup k pěstování s názvem "Zahrada s H2O2" zveřejněný v Acres USA, což je vysoce respektovaný časopis o zemědělství v Texasu, bylo určité novátorství v pěstební technice a určitě stojí za přečtení popis jeho aktivit. Známý je jeho výrok, že celou dobu používal při zahradničení jen tři věci. Vodu z vlastní studny, popel z domácího krbu a peroxid vodíku. Žádná jiná hnojiva, žádná chemie, žádné pesticidy atp. A výsledky měl daleko lepší než jiní kolegové.

Navíc byl Monre velkým propagátorem vdechování peroxidu, jako protirakovinné terapie. (většina z prospěšných bakterií v těle jsou aerobní, jinými slovy přežívají v přítomnosti kyslíku. Naproti tomu, většina kmenů škodlivých bakterií i rakovinných buněk jsou anaerobní a nemohou přežít v přítomnosti kyslíku nebo H2O2. Rakovinným buňkám se prostě daří v prostředí s malou nebo žádnou přítomností kyslíku, ale jsou právě ničeny vysokými hladinami kyslíku). Viz video.

Kyslíková terapie za pomocí peroxidu vodíku (3%) je celkem známá a popsána ve více zdrojích. Nedávné experimenty prováděné v Austrálii podporují také některé z teorií Monreho. Vědci údajně zahrnuli peroxid do zavlažovacích systémů při pěstování cukety, kdy produkce vrostla o 29% (a samotná hmotnost cuket o 25%) než cukety pěstované bez použití peroxidu vodíku. Výtěžky sojových lusků se zvýšily o 82 až 96% ! ve srovnání s plodinami, které nebyly ošetřeny peroxidem vodíku. Mimochodem je použití peroxidu v USA oficiálně uznaná organická zemědělská léčba (EPA) především při odstranění hnilobných procesů v kořenovém systému, proti larvám komárů, různým mšicím, sviluškám atp. a je uznána jako ekologická pomůcka při pěstování bez pesticidů.

Peroxid vodíku se využívá i při pěstování dřevokazných hub. Velkým propagátorem této metody, bez potřeby složité sterilizace substrátu, je Dr.R.R.Wayne. Jeho stránky, ale i další podobné stránky jeho příznivců, jsou zajímavé a přinášejí jiný pohled na pěstování hub. Připojená videa přibližují použití peroxidu vodíku při pěstování hub (především hlívy) a rovněž pěstování hub na kávové sedlině s použitím peroxidu vodíku.