Hydroponie video

Microboxy se dají po menší úpravě použít i jako nádoby pro hydroponické pěstovaní. Co je hydroponie přibližuje několik video ukázek.