Reishi a medicína

Reishi je bezpochyby nejslavnější ze všech léčivých hub a jednou z mála s tak dlouhou tradicí používání. Reishi bylo používáno v Číně jako nejdůležitější část léčby Fu Zheng, což je forma tradičního čínského bylinářství, které doslova znamená „obnovit normální stav a rovnováhu v těle“. V dnešní době to lze přirovnat k pojmu „imunoterapie“. Terapie Fu Zheng neznamená výsloveně léčit infekci nebo nemoc, ale pomáhá obnovit odolnost organismu a vrozené síly tak, že se tělo může efektivněji vypořádat se všemi projevy onemocnění. Prostě – tělo by se mělo léčit. Reishi je stejně jako většina léčivých hub pravý adaptogen a proto bylo ideální pro Fu Zheng. Více na Reishi a TCM.

Díky své bohaté historii a dlouhé tradici, je dnes reishi (Ganoderma lucidum) jedním z mála druhů hub, jejichž DNA byla zcela sekvencována (16.113 genů). Jinými jsou žampióny (Agaricus bisporus) s 10.438 genů a hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) s 12.330 genů. Reishi je pozoruhodná pro svou rozmanitost genů kódujících enzymy cytochromu P450. Tyto enzymy nejenže disponují širokým arzenálem pro výrobu sekundárních metabolitů pro trávení živin, ale poskytují další výhody pro lidské zdraví, jako je zvýšení odbourávání toxinů a volných radikálů a zvýšení metabolické efektivity jater. Řada těchto enzymů, patří mezi více než 400 aktivních složek, které byly nalezeny, naznačuje, že houby, jako reishi jsou vlastně miniaturní farmaceutické továrny, které mohou produkovat stovky lékařsky interaktivních sloučenin. Prostřednictvím pokusů a omylů a pozorovatelných výsledků, naši předkové zúžili v minulosti pole jedlých hub jen na pár kandidátů, které mají zdraví podporující vlastnosti. V současné době reishi vyniká jako jedna z nejcennějších hub ve prospěch našeho zdraví. Zároveň se v posledních letech reishi stalo centrem pozornosti i biochemických a medicínských zkoumání. Často jen v laboratorních podmínkách (in vitro) nebo v pokusech na zvířetech (in vivo). Dlouhodobější novodobé výzkumy na lidské populaci ale podle mnoha odborníků stále absentují.

Reishi je např. proslulá svými účinky na buňky rakoviny plic. Má se za to, že některé biologicky aktivní metabolity a polysacharidy odpovídají za protinádorovou činnost reshi. Tyto sloučeniny projevují své protirakovinné účinky, zejména prostřednictvím imunitního modulačního mechanismu. Studie na zvířatech naznačují, že reishi může chránit před rakovinou plic, podle Bellarmine University. Ta vykazuje antiproliferační účinek, například prostřednictvím indukce apoptózy nebo programované buněčné smrti, jak výsledky studie naznačují. Fytochemikálie z reishi, zejména triterpenoidní, může také přímo potlačit růst a invazivní chování plicních rakovinných buněk, říká Dr. Sanda Zolj, Ph.D., výzkumná pracovníce na Bellarmine univerzitě. Reishi extrakt zpomaluje růst rakoviny plic přes nukleární faktor Kappa-B, poznamenává D. Silva, výzkumník rakoviny v metodistické Research Institute v Illinois. NF-kappa-B, komplex proteinů, se nachází téměř ve všech typech buněk a řídí mnoho biologických procesů, včetně zánětu, buněčné proliferace a vzniku nádorů. Ve studii z roku 2005 zveřejněné ve „Výživa a rakovina“ časopis JW Yuen a MD Gohel z Hong Kong Polytechnic Institute University v Číně, reishi vykazovalo protinádorový účinek na nádorové plicní buňky, jak prostřednictvím zvýšené aktivitě cytotoxické, tak i antiangiogeneze efektu. Angiogeneze je růst nových kapilárních krevních cév, které zásobují nádorové buňky kyslíkem a živinami, které jim umožní růst a množit se. Jiné studie uvádějí, že reishi pomáhá zlepšit imunitní systém tím, že zvyšuje produkci interleukinu-1 i interleukinu-2. Interleukin-1 (IL-1) je protein ze skupiny cytokinů. V organismu se vyskytuje ve dvou formách, IL-1-alfa a IL-1-beta. IL-1 představuje jednu z klíčových molekul imunitního systému a tvoří významnou součást tzv. cytokinové sítě, která zajišťuje regulaci a koordinaci různých složek obrany organismu v případě infekce, zánětu, poranění nebo i stresu. V poslední době je IL-1 často studován z hlediska účinku reishi a patogeneze mnoha autoimunitních onemocnění, jako je revmatoidní artritida, osteoporóza, lupénka, systémová skleróza, diabetes mellitus, Alzheimerova choroba nebo autoimunní encefalomyelitida. Velmi zajímavým zjištěním z poslední doby je bezpochyby publikování účinku (ve více studiích) reshi na roztroušenou sklerózu i další neurodegenerativní nemoci.

Institut cévní medicíny z Hong Kongu i ústav farmakologie z Pekingu zase zmiňují pozoruhodné výsledky svých studií při diabetických onemocněních. Populární kanadský Alive, který se věnuje zdraví a přírodní lečbě, již dříve prezentoval další proslulost reishi – úspěšné použití reishi při podpůrné léčbě chronické bronchitidy. K podobným závěrům dospěl i další prestižní server Natural News, který přináší rozsáhlé výňatky z různých studií o reishi. Snad nejznámějším souhrnem účinku reishi (i některých dalších hub) je letitá studie The Pharmacological Potential of Mushrooms – NCBI USA, které mapuje využitelnost houby v medicíně a přináší přes 150 odkazů na různé studie a poznatky z celého světa. Níže jeden z dalších info zdrojů.

medicinal-mushrooms-symptoms-chart-by-Dr-Alla-of-MediMushrooms

Abychom reishi stále jen nevychvalovali do nebes, existují i negativní hodnocení, resp. upozornění na občasné nežádoucí účinky reishi u některých jedinců. Reishi obsahuje adenosin, sloučeninu, která může inhibovat agregaci krevních destiček, což zhoršuje srážlivosti, uvádí Langone Medical Center New York University. To může vést k nadměrnému krvácení z vlastností snižující srážlivost krve, vysvětluje se na stránkách Wellness.com. Proto, pokud máte časté poruchy krvácivosti, vyhněte se reishi do konzultace se svým lékařem. Pokud jste stabilně déle na antikoagulačních lécích, například aspirin, coumadin (warfarin), heparin nebo ibuprofen, může reishi zvýšit riziko krvácení. K podobným závěrům dospěli i výzkumní pracovníci z University of Michigan a z University of Pittsburgh.

Někteří jedinci, kteří jsou přecitlivělí na houby, mohou mít alergické reakce, poznamenává dále Wellness.com. Konkrétně hypersenzitivní nebo alergické reakce na reishi se může projevit pocitem sucha v ústech, nosu a krku. Více závažnou alergickou reakcí je krvácení z nosu. Běžné a obvykle mírné reakce spojené s konzumaci reishi jsou menší závratě, jakož i bolesti hlavy. Tyto vedlejší účinky mohou být doprovázeny mírným podrážděním kůže. To vše je považováno za běžné a mírné účinky, které jsou dočasné a odezní, když se  tělo  vyrovná s přijetím tohoto doplňku. Další potenciálním vedlejším účinkem užívání reishi jsou gastrointestinální poruchy, uvádí stránky Drugs.com. Například, může dojít k podráždění žaludku s nevolností a zvracením. Kromě toho, průjem s krvavou stolicí je další možný vedlejší účinek užívání reishi, doplňuje Wellness.com. V tomto případě přestaňte ihned užívat reishi a obraťte se na svého lékaře. Není k dispozici ani dostatek důkazů k tomu, zda je reishi bezpečná pro malé děti, těhotné nebo kojící ženy, stejně jako pro jedince s určitými specifickými onemocněním jater nebo ledvin, uvádí dále Langone Medical Center New York University. Zajímavosti v negativním hodnocení reishi je to, že kritika vycházela především z poznatků při používání reishi v práškových tabletových nebo tobolkových formách.

Proto nejen TCM (prověřeno staletími), ale i novější výzkumy, spíše doporučují tekuté nebo čajové formy a upozorňují na již zmíněnou problematiku omezených možností enzymů chitinázy (a zpracování práškových forem reishi při trávení), které mohou způsobit výše uvedené gastrointestinální problémy. V USA velmi populární farmaceutka Suzy Cohen (autorka mnoha publikací o přírodní léčbě, např. o léčbě štítné žlázy) rovněž preferuje použití reishi čajů a na svých stránkách v krátkém videu prezentuje i nenáročný domácí návod na přípravu jednoduché extrakce ze syrové reishi.

Daleko větší kritice (z USA) neunikla i známá a vychvalovaná hlíva ústřičná. Některé novější studie totiž poukazují na nebezpečí statinů, které hlíva obsahuje. Hlíva je poměrně oblíbená také v ČR a těžko říct, zda se nejedná jen o poplašnou a nepodloženou zprávu. Osobně se domníváme, že by člověk musel konzumovat kilo hlívy denně, aby byl statiny významně ohrožen. Faktem ale je, že kontrolní USA orgán FDA podstatně zpřísnil a rozšířil dohled nad obsahem statinů v lécích i v potravinách.

Pravidelné informace o zdravotních účincích reishi i s odkazy na další studie přinášejí servery Examine, Livestrong, Medicinalmushroominfo, Reishi.com, Greenmedinfo, NaturalNews a mnoho dalších.

Nařízení komise EU č. 432/2012 neumožňuje popisovat všechny účinky u konkrétního doplňku stravy na lidský organismus. Jako jeden ze zdrojů informací můžete využít všeobecné informace o houbě reishi i jiných produktech uvedených na tomto serveru, které mají výhradně obecně informační nekomerční charakter a pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, např. za pomocí různých vyhledávačů nebo je přímo odkazováno na původní zdroj informací.